Återfallsprevention

Utbildning i återfallsprevention – Återfallsprevention är en evidensbaserad metod som har utvecklats inom beroendevården och som rekommenderas av socialstyrelsens nationella riktlinjer vid missbruksproblematik.

För vem

Kursen vänder sig till dig som arbetar med människor med missbruksproblematik.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper och förståelse för missbruksproblematik. Det är även önskvärt med kunskaper inom motiverande samtal.  

Om utbildningen

Utbildningen i Återfallsprevention (ÅP) innehåller kognitiva och beteendemässiga strategier för att minska risken för återfall efter en inledd beteendeförändring. Metoden utvecklades från början för vuxna med alkoholproblem men används idag också vid andra problembeteenden så som till exempel missbruk av droger eller spelberoenden.

Under 2+1 dagar lär du dig mer om hur du genomför ett återfallspreventivt program och hur du anpassar det till din målgrupp. De två första dagarna ses vi fysiskt på plats och den tredje dagen är vi online.

Du kommer få hemuppgifter att arbeta med mellan och innan utbildningstillfällena för att förstärka det vi arbetar med under utbildningen. Räkna med ett par timmars förberedelse mellan utbildningstillfällena. Genom hemuppgifterna skapar vi förutsättningar för en effektiv lärresa.

Ur innehållet

  • Känn igen risksituationer för missbruk
  • Konsekvenser av problembeteendet
  • Undvika risksituationer för återfall
  • Hantera återfall
  • Identifiera alternativ till problembeteenden

Länk till socialstyrelsen

Utbildningens mål

Efter genomgången utbildning kan du självständigt använda återfallsprevention som metod för en grupp eller individuellt för en person.

Pris och kommande datum:
7 300 kr
3 dagar
Datum för Stockholm
09 feb - 10 feb,
08 mar
Få platser kvar
Datum för Malmö
15 mar - 16 mar,
25 apr
Samtliga priser är exklusive moms  

Utbildning på plats hos er

Är ni flera som har behov av att gå utbildningen så kan vi genomföra den på plats hos er. Kontakta oss så berättar vi mer.
Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.