Utveckling och samarbete

Lära medverkar på olika sätt i projekt och samarbeten för att bidra till ökad kunskap och förståelse om våra målgrupper samt för att hålla oss uppdaterade om vad som händer i vår omvärld. Det ger oss ökad kunskap att återföra till vår verksamhet.

Bland de som vi samarbetar, eller har samarbetat, med finns Malmö universitet, Min Stora Dag, Linköpings kommun, KIND vid Karolinska institutet, Studio 3 i Storbritannien samt professor Per-Olof Sandman, verksam vid Karolinska Institutet och Umeå universitet som har utvärderat Läras Demensakademi.
Vi medverkar och bedriver också utvecklingsprojekt inom digitalisering, pedagogik, metod, kompetens och andra spännande områden.

Målet är att fortsätta att utveckla våra utbildningar, tjänster, organisation och medarbetare inom vård och omsorg för att kunna vara med och göra världen lite bättre för dem som finns i våra verksamheter. Genom vår medverkan vill vi också bidra till att öka kunskap och minska fördomar om våra målgrupper.

Vi välkomnar organisationer, forskare och andra i våra verksamheter för att skapa fundament för kunskap och erfarenhet som skapar grund för kvalificerade utbildningar. Arbetar du med forskning eller utvecklingsprojekt är du välkommen till att kontakta oss för en öppen dialog.


Här kan du läsa mer om våra samarbeten