Lagrum och introduktion

Lära erbjuder utbildning i lagrum och nödvärn – samt distansutbildningar för dig som är nyanställd inom LSS-verksamhet.

Utbildningarna ger dig kunskap om lagrum, dokumentation, målgrupper och värdegrund. Vi lägger mycket fokus på bemötande. Introduktionsutbildningen är webbaserad men du får mycket stöd av våra erfarna utbildare. Du får också arbetsuppgifter att genomföra.

Här hittar du Läras utbildningar inom lagrum och introduktion