Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande (LAB) är en pedagogik där vi arbetar aktivt och förebyggande – alltid med individen i centrum.

Lågaffektivt bemötande sätter fokus på din roll som medarbetare eller anhörig. Det handlar om att:

  • hjälpa personer att undvika att hamna i affekt
  • på ett tryggt sätt bemöta personen i affekt
  • hantera utmanande situationer med respekt för individen
  • hålla dig lugn i stressade situationer

Vill du veta mer?

Här hittar du Läras utbildningar i lågaffektivt bemötande

Arbeta förebyggande med lågaffektivt bemötande

När du arbetar med lågaffektiva bemötande får du lära dig att arbeta förebyggande för att öka förståelsen för orsaker till olika beteenden och undvika svåra eller stressande situationer. Genom att försöka hitta motiverande aktiviteter kan du hjälpa en person att minska stressen. Då bidrar du till att skapa en lugn och trygg miljö. Ibland kan det räcka med att bara minska på kraven och förväntningarna om dagsformen inte är på topp.

Lågaffektivt bemötande är en icke-konfronterande metod. Den används i situationer där ett utmanande beteende dyker upp, det vill säga ett beteende som skadar, skrämmer eller upprör personen själv eller andra.

Se våra filmer om Studio 3 och lågaffektivt bemötande

Se vår film om Studio 3

Se vår film om Lågaffektivt bemötande och demens


Här hittar du fler av Läras artiklar och tips om Lågaffektivt bemötande

undervisning lärare står övriga sitter blädderblock i bakgrund