Om Lära

Vi verkar i hela Sverige

Lära är ett av Sveriges ledande företag inom utbildning och kompetenshöjande insatser inom socialt arbete, omsorg, skola och behandling. Vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Vi är övertygade om att kunskap och kompetensutveckling är en väg att nå dit.​

Lära verkar i hela Sverige. Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar som kan genomföras på plats eller online. Vi utför även skräddarsydda lösningar efter våra kunders behov och handledning för att lösa specifika utmaningar.​


För oss är kvalitet viktigt. Vi planerar alltid våra utbildningar tillsammans med våra kunder och följer upp våra utbildningsinsatser med fokus på ständig förbättring.​

Vi skapar effekt med HPLJ – en beprövad metod

Vår pedagogik och vårt arbetssätt bygger på Robert Brinkerhoffs forskning om hur man får en utbildningsinsats att skapa resultat i en organisation.

Metoden, High Performance Learning Journeys, syftar till att skapa lärresor. En lärresa innebär under utbildningen börjar tillämpa det man lär sig i sitt dagliga arbete. Här kan du läsa mer om hur vi skapar effekt.

Lära, Vardaga och Nytida

Lära är en del av koncernen Ambea som bland annat bedriver äldreomsorg inom varumärket Vardaga och omsorg inom funktionsnedsättning, individ och familj samt skolor inom varumärket Nytida. Förutom vår externa verksamheter handleder och utbildar vi också medarbetarna i Vardaga och Nytida. Det ger en positiv växelverkan där vi hämtar goda exempel och erfarenheter som vi tar med oss i arbetet med våra externa kunder. Cirka 6 000 medarbetare från Ambea genomgår utbildning hos Lära varje år.