Vad Lära står för

Vår utbildningspedagogik och etiska kompass

Vi på Lära har många års praktisk erfarenhet av de ämnen som vi undervisar i och vi delar gärna med oss av våra personliga erfarenheter.

Våra kunders specifika behov är den självklara utgångspunkten när vi erbjuder specialanpassade uppdrag. Vi levererar kvalitet – alltid med utgångspunkt i vår etiska kompass och utbildningspedagogik. 

Vår utbildningspedagogik bygger på teorier om socialt och kollaborativt lärande, där deltagarna involveras, engageras och blir en del av utbildningens helhet. Våra utbildare är anställda hos oss och certifierade enligt HPLJ, en forskningsbaserad metodik för design av utbildning.

utbildningssituation tre personer vid bord

Utbildningspedagogik

 • Vi arbetar utifrån forskning, evidens och beprövad erfarenhet.​
 • Vi är övertygade om att utbildning med kunskap, engagemang och övning skapar förändring.​ ​
 • Deltagaren är delaktig i utbildningen och hens erfarenhet blir en del av helheten.​ ​
 • Det ska vara lätt att implementera det man lär sig. ​
 • Det ska vara lätt att omsätta det man lärt sig. Vi arbetar metodiskt med lärmålen i exempelvis grupparbete, reflektion och rollspel. Det ger deltagaren möjlighet att öva och träna i en trygg lärmiljö.​ ​
 • Människor lär sig på olika sätt, därför använder vi olika undervisningsmetoder.​

Vår etiska kompass

 • Alla människor är unika. Var och en har rätt att vara den hen är och att bestämma så mycket som möjligt över sig själv.​
 • Vi tror på att människor gör så gott de kan.​
 • Människor ska behandlas med respekt oavsett ålder och funktionsnivå.​​
 • Vi utgår från de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen samt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.​ ​
 • Vi ser människan i sin helhet och fokuserar på det som fungerar och skapar välmående.