Våra utbildningar

Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar som kan genomföras på plats eller online. Vi utför även skräddarsydda lösningar efter våra kunders behov och handledning för att lösa specifika utmaningar.​

utbildningstillfälle glada personer runt ett bort

Alla våra utbildningar

Områden vi har utbildningar inom

Pedagogiska förhållningssätt

Med pedagogiska förhållningssätt skapar vi förutsättningar för en person att använda sina färdigheter och kompensera för svårigheterna.

Kognitiva funktions-nedsättningar

Våra utbildningar om diagnoser och kognitiva funktionsnedsättningar handlar både om teori och bemötande.

Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande är en pedagogik där vi arbetar aktivt och förebyggande – alltid med individen i centrum.

AKK och tydliggörande

Med tydliggörande kommunikation förklarar och utformar vi miljöer, kommunikation, aktiviteter och vardagsmoment på det ”språk” som passar personen bäst.

Äldre och demenssjukdom

Grundläggande kunskap om de olika demenssjukdomarna samt och bemötande och justering av miljö.

Motiverande samtal

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod som används för att underlätta förändringsprocesser.

Psykisk ohälsa

I dessa utbildningar lär du dig mer om psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd.

Ledarskap och handledning

För dig som utbildar, handleder eller arbetar med ledarskap.

undervisning lärare står övriga sitter blädderblock i bakgrund