KAT-kittet – ett samtalsverktyg för kognitiv affektiv träning

Ge känslorna ett språk genom att lyssna aktivt till personens egna upplevelser. KAT-kittet är både en metod och ett arbetsmaterial som hjälper till att föra samtal som annars kan vara svåra. 

KAT-kittet är ett samtalsverktyg för Kognitiv Affektiv Träning som bidrar till att utveckla en ömsesidig god kommunikation om känsliga och svåra ämnen.

Vad är KAT-kittet?

Pärmen och webb-appen är värdefulla hjälpmedel och samtalsverktyg att använda till exempel när känslor, tankar, handlingsmönster eller social samvaro har blivit ett problem i vardagen. KAT-Kittet är också en hjälp för att samtala om känslor, vad känslor kan leda till och hur olika känslotillstånd kan kännas i kroppen. Att förmå prata om känslor är en frihet och viktigt för upplevelsen av delaktighet och gemenskap.

Materialet underlättar samtalet

Under samtalet läggs fokus på det visuella materialet, och personen kan därmed lägga sina känslor och upplevelser utanför sig själv. På så sätt blir det lättare att prata om svåra saker, som till exempel sorg eller mobbing. 

Genom nyfikenhet kan du jobba med allt det som skapar välmående – därigenom förebygga stress, utmanande beteende och andra svårigheter.  

Trots att kittet funnits i fler år är det fortfarande i allra högsta grad ett relevant hjälpmedel för att förstå hur känslor styr och påverkar beteenden, menar den brittisk/australienska psykologen Tony Atwood som är en av dem som skapat verktyget. 

Kort om KAT-kittet

  • Lätt att använda 
  • Visuellt, kreativt och engagerande material
  • Många bra verktyg – mätaren, kroppen, dygnet, ansikten, känsloord, mina cirklar, samtalsark mm. 
  • Lätt att utarbeta handlingsplaner och gemensamma lösningar på problemen. 
  • Skapar samtal om exempelvis känslor, stämningar, tankar, sociala relationer mm.

För vem?

Materialet används idag av pedagoger, lärare, boendestödjare, assistenter, psykologer, anhöriga och andra. Det lämpar sig väl för personer med tillstånd inom autismspektrat, OCD, ADHD, beteendemässiga och känslomässiga störningar och dylikt.  

Pedagoger och lärare använder materialet för att bättre förstå barns och ungas upplevelsevärld i samtal om glädje, sorg, problem och problemlösning.

Psykologer använder det som ett led i arbetet med till exempel mentalisering samt inom traumaterapi vid behandling av ångest, depression, ätstörningar och stresstillstånd. Föräldrar använder materialet för att prata med sina barn och unga om trivseln i skolan och i vardagen.  

Om vår utbildning i KAT-Kittet

Vår utbildning har fokus på att du ska förstå möjligheter och få öva och träna på de olika verktygen. Det är en kreativ utbildning där vi får ta del av varandras erfarenheter.  

Våra utbildare har genomgått utbildning hos Cat-Kit.com och är godkända utbildare. Se våra utbildningar här.  

Beställning av Kat-Kittet och webb-appen

Du kan köpa KAT-kittetpärmen och webb-appen på vår beställningssida.

kvinna tittar på material från Kat-kittet
Kat-kittets material i tryckt version
Material i KAT-kittet

Skräddarsydd utbildning

Lära har ensamrätt att utbilda i KAT-kittet i Sverige. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.  

Beställ utbildning för kommuner, psykologer eller hela verksamheten genom att kontakta oss. 

Vi erbjuder även utbildning i KAT-kittet i Finland och Norge.

Kontakta mig