Så skapar vi resultat i er organisation eller verksamhet​

Vår pedagogik och vårt arbetssätt bygger på Robert Brinkerhoffs forskning om hur man får en utbildningsinsats att skapa resultat i en organisation.

Metoden, High Performance Learning Journeys, syftar till att skapa lärresor. En lärresa innebär att man, redan medan utbildningen pågår, börjar tillämpa det man lär sig på utbildningen i sitt dagliga arbete. Genom att se på utbildningen som en process istället för ett enskilt tillfälle och genom att optimera utbildningen ur fem dimensioner skapar vi en framgångsrik utbildning som ger resultat.​

Fem dimensioner som skapar en lärresa med tydlig effekt i er verksamhet

  • Tid – utbildningstillfällena bryts ner till flera kortare sessioner med fokus på vad som händer mellan dessa träffar. 
  • Verktyg och struktur – smarta program och verktyg som höjer och underlättar upplevelsen av utbildningen​
  • Relationer – vi involverar fler personer, som till exempel kollegor och chefer, för att öka feedback, engagemang och minska kunskapsgapet i organisationen. ​
  • Affärsnytta – utbildningen måste länkas till organisationens mål för att skapa effekt. Vi gör det tydligt så att var och en har en klar uppfattning om varför just hen deltar just nu. ​
  • Miljö och kontext – vi ökar antalet platser, miljöer och kontext för lärandet i form av digitala möten, webinar, nätverkande, på jobbet, hemma eller varför inte i fika-rummet. ​

Promote – vår lärplattform

Under våra utbildningar använder vi oss av den digitala lärplattformen Promote som är vårt stöd för att driva och genomföra våra utbildningsprogram och lärresor.

Verktyget är byggt på beprövade metoder för effektiv utbildning, bestående resultat och beteendeförändring. Oavsett om utbildningen är helt på distans eller fysisk i klassrum används plattformen som ett stöd och struktur för att driva arbetet genom hela lärprocessen framåt.

Här kan du läsa om en av våra distansutbildningar

Fyra nyckelkoncept

Promote är byggt på fyra nyckelkoncept som alla bidrar till att öka tillämpningen av kunskaperna, praktiskt på arbetet efter avslutad kurs:

  • Chefsinvolvering – i Promote är chefen involverad i lärresan. Promote stödjer chefen i att se när hen behövs som mest, och hur de bäst medverkar under processen.​
  • Socialt lärande – Promote gör det lättare att samverka under hela lärandeprocessen. Deltagarna delar erfarenheter och best-practice, reflekterar, samarbetar och nätverkar med varandra.​
  • Effekt och förbättring – Promote ger möjlighet att styra mot deltagarens mål genom att skapa möjlighet att agera på avvikelser eller uppmuntra framgångar i realtid.​
  • Effektiv träning på jobbet – Promote hjälper till att skifta fokus från lärande i klassrumsmiljö till tillämpning på jobbet vilket ger högre motivation, ökat engagemang och bättre resultat.