Kat-Kittet

– ett samtalsverktyg för kognitiv affektiv träning

Ge känslorna ett språk genom att lyssna aktivt till personens egna upplevelser.

Kat-Kittet är ett samtalsverktyg för Kognitiv Affektiv Träning som bidrar till att uppnå insikt och utveckla en ömsesidig god kommunikation. Med Kat-Kittets enkla visuella hjälpmedel kan du strukturera och visualisera samtal som annars kan vara svåra.

Vad är Kat-Kittet?

Kat-Kittet och webbappen är värdefulla hjälpmedel och samtalsverktyg till exempel när känslor, tankar, handlingsmönster eller social samvaro har blivit ett problem i vardagen. 

Under samtalet läggs fokus på det visuella materialet i Kat-Kittet, och personen kan därmed lägga sina känslor och upplevelser utanför sig själv. På så sätt blir det lättare att prata om svåra saker, som till exempel sorg eller mobbing. 

Genom nyfikenhet kan du jobba med allt det som skapar välmående – därigenom förebygga stress, utmanande beteende och andra svårigheter.  

Kort om Kat-Kittet

 • Lätt att använda 
 • Många bra verktyg – mätaren, kroppen, dygnet, ansikten, känsloord, mina cirklar, samtalsark mm. 
 • Visuell, kreativ och engagerande tillgång till samtal  
 • Samtala exempelvis om känslor, stämningar, tankar, sociala relationer mm. 
 • Lätt att utarbeta handlingsplaner och gemensamma lösningar på problemen
 • Skapar delaktighet

För vem?

Kat-Kittet används idag av pedagoger, lärare, boendestödjare, assistenter, psykologer, anhöriga och andra både inom normal- och specialområdet. Den lämpar sig väl för personer med tillstånd inom autismspektrat, OCD, ADHD, beteendemässiga och känslomässiga störningar och dylikt.  

Pedagoger och lärare använder Kat-Kittet för att bättre förstå barns och ungas upplevelsevärld i samtal om glädje, sorg, problem och problemlösning. Det är ett viktigt verktyg i arbetet med elevhälsa. Psykologer använder det som ett led i arbetet med till exempel mentalisering samt inom traumaterapi vid behandling av ångest, depression, ätstörningar och stresstillstånd. Föräldrar använder Kat-Kittet för att prata med sina barn och unga om trivseln i skolan och i vardagen.  

Om vår utbildning i Kat-Kittet

Vår utbildning har fokus på att du ska förstå Kat-Kittets möjligheter och få öva och träna på de olika verktygen. Det är en kreativ utbildning och din erfarenhet blir en del av helheten. Våra utbildare är godkända utbildare i Kat-Kittet. 

Skräddarsydd utbildning

Lära har tecknat avtal med Cat-Kit.com att utbilda i Kat-Kittet i Sverige. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.  

Beställ utbildning för kommuner, psykologer eller hela verksamheten genom att kontakta oss. 

Kontakta Stefan Holm via mail eller telefon 

Beställning av Kat-Kittet och webbappen

Klicka här för att läsa mer om och beställa Kat-kittet.

 

 

Kontakta oss
 • Kontakta oss!

  Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
  För fler kontaktuppgifter, klicka här.