Lära tipsar

Post-it lappar -sommarens bästa vän

porträtt av Anders Östergren

Sommaren är en tid då de vanliga rutinerna ofta bryts och vi befinner oss på platser och i situationer som vi inte brukar vara i. Människor som i högre grad än andra behöver förutsägbarhet kan uppleva dessa nya och ibland oförutsägbara situationer som stressande. Här berättar Anders om sommarens “första hjälpen”

På vår utbildning i AKK får du lära dig mer om att arbeta med bildstöd och andra alternativa kommunikationssätt.