Psykisk ohälsa och missbruk

Grundutbildning i missbruk LSS

På platsOnline

Grundutbildning i missbruk LSS - Ofta är inte beroendevården anpassad för människor inom LSS - och medarbetarna saknar ofta kunskap om att hantera missbruk. Detta kan leda till att insatserna inte samordnas eller ger full effekt. På denna utbildning vill vi ge dig ökad kunskap för bättre bemötande och en mer anpassad behandling. 

För vem

Personal inom LSS och alla som möter målgruppen. 

Ur innehållet

  • Orsaker till missbruk inom LSS
  • Bemötandeplan vid missbruk
  • Samverkan med huvudpersonens fokus i fokus
  • Definition missbruk, kognitiva svårigheter och samsjuklighet
  • Tecken på att någon är påverkad 
  • Vad händer i hjärnan efter långvarigt missbruk

Om utbildningen

På denna utbildning kommer du få ökad kunskap för problematiken runt missbruk inom LSS. Stort fokus läggs på gemensamma beröringspunkter för bemötande och behandling och hur du som jobbar inom LSS kan stötta och anpassa metoder för människor inom LSS. Genom ökad förståelse och kunskap kan även samarbetet med kollegor och andra aktörer stärkas.

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du ökat din kunskap och förståelse för människor med missbruksproblematik inom LSS. Du har ökat din förmåga till ett bra bemötande och att kunna vara ett stöd vid behandlingsinsatser.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.