Psykisk ohälsa och missbruk

Grundutbildning i missbruk LSS

Online

Grundutbildning i missbruk LSS - Beroendevården är sällan anpassad för personer inom LSS, och personalen saknar ofta kunskap om hur man hanterar missbruk. Detta kan leda till att insatserna inte samordnas eller blir effektiva. Den här utbildningen syftar till att ge dig mer kunskap för att du ska kunna bemöta och behandla dessa personer på ett bättre och mer anpassat sätt.

För vem

Personal inom LSS och alla som möter målgruppen. 

Ur innehållet

  • Orsaker till missbruk inom LSS
  • Bemötandeplan vid missbruk
  • Samverkan med huvudpersonens fokus i fokus
  • Definition missbruk, kognitiva svårigheter och samsjuklighet
  • Tecken på att någon är påverkad 
  • Vad händer i hjärnan efter långvarigt missbruk

Om utbildningen

På denna utbildning kommer du få ökad kunskap för problematiken runt missbruk inom LSS. Stort fokus läggs på gemensamma beröringspunkter för bemötande och behandling och hur du som jobbar inom LSS kan stötta och anpassa metoder för människor inom LSS. Genom ökad förståelse och kunskap kan även samarbetet med kollegor och andra aktörer stärkas.

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du ökat din kunskap och förståelse för människor med missbruksproblematik inom LSS. Du har ökat din förmåga till ett bra bemötande och att kunna vara ett stöd vid behandlingsinsatser.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.