Pedagogik och metodik

Samtala om döden

Utbildning samtala om döden – Möter du människor med funderingar kring liv, död, sjukdom eller andra existentiella frågor? Kognitiva funktionsnedsättningar eller kognitiv sjukdom kan göra det svårt att förstå och uttrycka sina tankar kring döden och människor man förlorat.

För vem

Utbildningen vänder sig till dig som möter människor med kognitiv funktionsnedsättning eller demenssjukdom som har frågor kring döden, förlorat närstående eller är i livets slut.

Om utbildningen

Existentiella frågor finns ofta i samband med sjukdom men även hos det lilla barnet och hela vägen fram till ålderdomen. Att samtala om döden kan vara svårt eller kännas obekvämt. Vi hjälper dig med verktygen och att känna trygghet i hur du kan hantera frågor eller samtal om döden. Reflektion och samtal med övriga deltagare är en viktig del av utbildningen, där vi lär av varandras erfarenheter. Du får praktiska råd och tips hur du kan uppmärksamma existentiella frågor hos varje individ och pedagogiska verktyg i att bemöta och samtala.