Läs mer

Utbildningspedagogik

Vi brinner för att göra skillnad i din vardag

För oss handlar utbildning om lärande

Våra utbildningar bygger på att teori och kunskap behöver omsättas praktiskt när man kommer

tillbaka till sin arbetsplats efter utbildningen.

 

     

     Vi utvecklar verktyg och modeller som är enkla

      och användbara i det dagliga arbetet.

 

 

 

     Deltagarens erfarenhet bidrar till helheten. Både utbildare och deltagare

     bidrar genom att dela erfarenheter och reflektioner.

 

 

Grupparbete

 

      Deltagaren får möjlighet att öva, reflektera och samarbeta med andra deltagare

      – det bidrar till ett förändrat beteende som tillför värde till en organisation. 

 

 

logga certifieriering

 

    Läras utbildare är certifierade enligt HPLJ – High Performance Learning Journey.

    HPLJ är en pedagogisk modell för hur man skapar effekt och når resultat av utbildningar.

    Här kan du läsa mer om certifieringen 

 

 

Våra utbildare

Våra utbildare har både gedigen teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet. Praktiska övningar som grupparbeten och rollspel följs upp med reflektion och diskussion. Hela tiden med fokus på att dela erfarenheter och lära av varandra. Att öva, reflektera och prova igen bidrar till ett förändrat beteende som tillför värde till en organisation.

Vår lärplattform

Vi använder lärplattformen Promote i våra distansprogram. Du kan se våra korta videos här. 

Hur vi skapar resultat i er organisation eller verksamhet

Vår pedagogik och vårt arbetssätt bygger på Robert Brinkerhoffs forskning om hur man får en utbildningsinsats att skapa resultat i en organisation.

Forskning visar att vid en traditionell utbildningsinsats är det endast en av sex som förändrar sitt beteende. Det innebär att många insatser ger väldigt lite värde för en organisation. För att ett beteende ska förändras är dessa faktorer, enligt Brinkerhoff, avgörande:

 • Att deltagarens chef är involverad i processen.
 • Att chefen stöttar, följer upp och ger feedback för att ge goda förutsättningar för att skapa resultat.
 • Att deltagaren själv är medveten om varför hen ska gå en utbildning och vad den ska leda till.
 • Utbildningsinsatsen ska ses om en del i en process för att nå givna resultat.
 • Att det finns en medvetenhet om att beteendeförändring tar tid och inte sker enbart under utbildningsdagarna.
 • Att det finns en planering för hur man ska jobba före, under och efter utbildningen för att förlänga lärresan.

Hur sker inlärning?

För att en utbildning ska ge effekt måste man veta hur inlärningen sker. Enligt Brinkerhoff ser det ut så här:

 • 20 procent – Inlärning sker när deltagarna diskuterar, reflekterar, delar erfarenheter och lär av varandra
 • 10 procent – Utbildarens direkta påverkan på inlärningen är endast 10 procent.
 • 70 procent – Deltagarens inlärning sker när hen är tillbaka på jobbet. Det är nu nya färdigheter och beteenden ska omsättas i praktiken.

När utbildaren skapar utrymme för träning, dialog, diskussion och reflektion ökar förutsättningarna för att deltagaren börjar praktisera nyvunna kunskaper och erfarenheter.

Här kan du läsa en intervju med vår utbildningschef Malin Lampén om det viktiga som händer efter en utbildningsinsats Läs intervjun

 

 

 

 

Kontakta oss

Lära är ett av Sveriges ledande företag inom utbildning och kompetenshöjande insatser inom vård, omsorg, skola och behandling. Vi verkar i hela Sverige och erbjuder ett brett utbud av allt ifrån kortare föreläsningar till längre utbildningar.

Kontakta oss

 

Kontakta oss
 • Kontakta oss!

  Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
  För fler kontaktuppgifter, klicka här.