Kopp och penna

Webbutbildning

Tillgänglig kunskap som en del av ert utbildningspaket

Läras webbutbildningar skapas med ett pedagogiskt upplägg som inspirerar deltagaren i en digital miljö.

Medarbetaren är aktiv och genomför uppgifter samt får tillgång till föreläsningar, quiz och sluttest.

Genom att köpa en webbutbildning kan ni distribuera den fritt i era interna kanaler, t.ex. i en LMS plattform eller på intranätet.

Vi kan producera anpassade webbutbildningar utifrån kundens behov och önskemål. Vi har tidigare producerat utbildningar i bland annat suicidprevention, arbetsmiljö, metodik och arbetssätt.

Här kan du läsa om våra färdigproducerade webbutbildningar.

Låter detta intressant? Tveka inte utan kontakta oss för mer information!

Kontakta oss för mer information

Våra webbutbildningar

Lågaffektivt bemötande

suddig man pekar på streckgubbe

Introduktion till lågaffektivt bemötande

I den här webbutbildningen får medarbetaren på ett effektivt sätt en inblick i vad lågaffektivt bemötande handlar om.

Ur innehållet:

  • Vad är LAB? ​
  • Affektsmitta (hur påverkar jag de jag möter)​
  • Minska stressen genom att anpassa kraven​

Vad får du?

Webbutbildningen innehåller variation av textinnehåll, miniföreläsningar via film och reflektionsövningar.

I paketet ingår också reflektions- och diskussionsmaterial för enskild eller för arbete i grupp på ​t ex planeringsdag eller APT.

Medarbetarskap

fikapaus man i lila skjorta pratar med kvinna i suddig förgrund

Introduktion till medarbetarskap

Webbutbildning i medarbetarskap inklusive fördjupningsfrågor som kan användas individuellt eller i grupp på arbetsplatsträffar eller planeringsdagar.

Ur innehållet:

  • Reflektera över ett aktivt medarbetarskap
  • Medarbetarens skyldigheter
  • Ditt bidrag till en god och trivsam arbetsmiljö

Vad får du?

Webbutbildningen innehåller variation av textinnehåll, miniföreläsningar via film och reflektionsövningar.

Utbildningen innehåller även reflektionsövningar och avslutas med ett slut-quiz.

Anhörigperspektivet

man och kvinna på promenad med ryggar mot kameran

Introduktion till anhörigperspektivet

Den här webbutbildningen är till för alla inom vård och omsorg som i sin vardag möter anhöriga.

Ur innehållet:

  • Din roll och ditt ansvar för samarbetet med de anhöriga
  • Reaktioner och beteenden du kan möta
  • Hur bemöta de anhöriga?

Vad får du?

Webbutbildningen innehåller variation av textinnehåll, miniföreläsningar via film, reflektionsövning.

Webbutbildningen avslutas med ett slut-quiz där medarbetaren får visa att hen lyssnat och förstått innehållet.

Hur går det till?

händer håller folder med text Det viktigaste jag lärt mig och sol med text vision Vi gör världen lite bättre en människa i taget

Distribuera fritt i era interna kanaler

Ni köper webbutbildningen och kan distribuera den fritt i era interna kanaler,  t.ex. i en LMS-plattform, ett talentsystem eller på intranätet.

Du kan kostnadsfritt kontakta oss för mer information eller en demonstration av webbutbildningen.

Håll kunskap vid liv

Syftet med dessa utbildningar är att stötta personal som arbetar inom det aktuella området genom att hålla kunskap vid liv men också att inspirera och ge nya kunskaper.

Läs vår intervju med utbildningschef Malin Lampén om våra webbutbildningar här

Här kan du se utdrag ur några av utbildningarna

Lågaffektivt bemötande
Anhörigsamarbete
Medarbetarskap