Webbutbildning

En möjlighet att distribuera en utbildning fritt i era interna kanaler

Genom att köpa en webbutbildning kan ni distribuera den fritt i era interna kanaler, t.ex. i en LMS plattform eller på intranätet. Ni kan på så sätt återanvända den hur mycket ni önskar.

Du kan köpa Läras webbutbildningar, antingen som färdiga produktioner eller specialproducerade för dig och dina önskemål.

Läras webbutbildningar skapas alltid för att ge ett pedagogisk och inspirerande lärande. Våra utbildningsdesigners är kunniga och erfarna i att skapa engagerande utbildningar där deltagaren får vara aktiv och genomföra uppgifter och kunskapstest. Vi tror på ett aktivt och medskapande lärande.

Vi har tidigare producerat utbildningar i bland annat suicidprevention, arbetsmiljö, metodik och arbetssätt.

Kontakta mig för mer information

Våra webbutbildningar

Lågaffektivt bemötande

suddig man pekar på streckgubbe

Introduktion till lågaffektivt bemötande

I den här webbutbildningen får medarbetaren på ett effektivt sätt en inblick i vad lågaffektivt bemötande handlar om.

Ur innehållet:

  • Vad är LAB? ​
  • Affektsmitta (hur påverkar jag de jag möter)​
  • Minska stressen genom att anpassa kraven​

Vad får du?

Webbutbildningen innehåller variation av textinnehåll, miniföreläsningar via film och reflektionsövningar.

I paketet ingår också reflektions- och diskussionsmaterial för enskild eller för arbete i grupp på ​t ex planeringsdag eller APT.

Medarbetarskap

fikapaus man i lila skjorta pratar med kvinna i suddig förgrund

Introduktion till medarbetarskap

Webbutbildning i medarbetarskap inklusive fördjupningsfrågor som kan användas individuellt eller i grupp på arbetsplatsträffar eller planeringsdagar.

Ur innehållet:

  • Reflektera över ett aktivt medarbetarskap
  • Medarbetarens skyldigheter
  • Ditt bidrag till en god och trivsam arbetsmiljö

Vad får du?

Webbutbildningen innehåller variation av textinnehåll, miniföreläsningar via film och reflektionsövningar.

Utbildningen innehåller även reflektionsövningar och avslutas med ett slut-quiz.

Anhörigperspektivet

man och kvinna på promenad med ryggar mot kameran

Introduktion till anhörigperspektivet

Den här webbutbildningen är till för alla inom vård och omsorg som i sin vardag möter anhöriga.

Ur innehållet:

  • Din roll och ditt ansvar för samarbetet med de anhöriga
  • Reaktioner och beteenden du kan möta
  • Hur bemöta de anhöriga?

Vad får du?

Webbutbildningen innehåller variation av textinnehåll, miniföreläsningar via film, reflektionsövning.

Webbutbildningen avslutas med ett slut-quiz där medarbetaren får visa att hen lyssnat och förstått innehållet.

Hur går det till?

händer håller folder med text Det viktigaste jag lärt mig och sol med text vision Vi gör världen lite bättre en människa i taget

Distribuera fritt i era interna kanaler

Ni köper webbutbildningen och kan distribuera den fritt i era interna kanaler,  t.ex. i en LMS-plattform, ett talentsystem eller på intranätet.

Du kan kostnadsfritt kontakta oss för mer information eller en demonstration av webbutbildningen.

Håll kunskap vid liv

Syftet med dessa utbildningar är att stötta personal som arbetar inom det aktuella området genom att hålla kunskap vid liv men också att inspirera och ge nya kunskaper.

Läs vår intervju med utbildningschef Malin Lampén om våra webbutbildningar här

Här kan du se utdrag ur ett par av utbildningarna

Anhörigsamarbete
Medarbetarskap