Kopp och penna

Webbutbildning

Behöver ni hjälp att implementera ny kunskap?

Läras webbutbildningar är korta och inspirerande 20-30 minuters introduktioner med tillhörande uppgifter man ska genomföra på arbetsplatsen. Syftet med dessa utbildningar är att stötta personal som arbetar inom det aktuella området genom att hålla kunskap vid liv men också att inspirera och ge nya kunskaper, förhållnings- och arbetssätt.

Vi erbjuder bland annat utbildning i lågaffektivt bemötande, medarbetarskap och anhörigperspektiv.

Ni köper webbutbildningen och kan därför distribueras fritt på era interna kanaler,  t.ex. i en LMS plattform, ett talentsystem eller på intranätet.

Låter detta intressant? Tveka inte utan kontakta oss för mer information!

Kontakta oss för mer information

Våra webbutbildningar

Lågaffektivt bemötande

suddig man pekar på streckgubbe

Introduktion till lågaffektivt bemötande

I den här webutbildningen får medarbetaren på ett effektivt sätt en inblick i vad lågaffektivt bemötande handlar om.

Ur innehållet:

  • Vad är LAB? ​
  • Affektsmitta (hur påverkar jag de jag möter)​
  • Minska stressen genom att anpassa kraven​

Vad får du?

Webbutbildningen innehåller variation av textinnehåll, miniföreläsningar via film och reflektionsövningar.

I paketet ingår också reflektions- och diskussionsmaterial för enskild eller för arbete i grupp på ​t ex planeringsdag eller APT.

Medarbetarskap

fikapaus man i lila skjorta pratar med kvinna i suddig förgrund

Introduktion till medarbetarskap

Webbutbildning i medarbetarskap inklusive fördjupningsfrågor som kan användas individuellt eller i grupp på arbetsplatsträffar eller planeringsdagar.

Ur innehållet:

  • Reflektera över ett aktivt medarbetarskap
  • Medarbetarens skyldigheter
  • Ditt bidrag till en god och trivsam arbetsmiljö

Vad får du?

Webbutbildningen innehåller variation av textinnehåll, miniföreläsningar via film och reflektionsövningar.

Utbildningen innehåller även reflektionsövningar och avslutas med ett slut-quiz.

Anhörigperspektivet

man och kvinna på promenad med ryggar mot kameran

Introduktion till anhörigperspektivet

Den här webbutbildningen är till för alla inom vård och omsorg som i sin vardag möter anhöriga.

Ur innehållet:

  • Din roll och ditt ansvar för samarbetet med de anhöriga
  • Reaktioner och beteenden du kan möta
  • Hur bemöta de anhöriga?

Vad får du?

Webbutbildningen innehåller variation av textinnehåll, miniföreläsningar via film, reflektionsövning.

Webutbildningen avslutas med ett slut-quiz där medarbetaren får visa att hen lyssnat och förstått innehållet.

Hur går det till?

händer håller folder med text Det viktigaste jag lärt mig och sol med text vision Vi gör världen lite bättre en människa i taget

Ni kan distribuera fritt i interna kanaler

Ni köper webbutbildningen och kan distribuera den fritt på interna kanaler,  t.ex. i en LMS-plattform, ett talentsystem eller på intranätet.

Du kan kostnadsfritt kontakta oss för mer information eller en demonstration av webbutbildningen.

Varför kortare utbildningar?

För oss är det viktigt att en webbutbildning inte blir för lång – det är vår erfarenhet att det är enklast att ta till sig informationen när budskapet är kort och kärnfullt.

Läs vår intervju med utbildningschef Malin Lampén om våra webbutbildningar här

Här kan du se utdrag ur utbildningarna