Psykisk ohälsa och missbruk

Psykiska ohälsa drabbar många. Stress, sömnsvårigheter och ångest kan ge psykiska besvär. Missbruk, självskadebeteenden och tvångssyndrom är allvarligare följder av psykisk ohälsa.

Inom äldreomsorg, behandling och LSS-omsorg finns personer som löper extra stor risk att drabbas eller är drabbade av psykisk ohälsa. Många av dem som vårdas för missbruk eller psykosociala problem har också en psykisk diagnos eller ökad skörhet för att drabbas.

Våra utbildningar vänder sig till dig som arbetar inom omsorgen. Du får lära dig mer om att förstå vad som utlöser psykisk ohälsa samt vad du i ditt arbete kan göra.

  • upptäcka, förebygga, och bemöta olika former av psykisk ohälsa.
  • Vad händer i hjärnan vid missbruk
  • Förebygga och skapa välmående

Skräddarsydda utbildningar

Läras utbildningar kan skräddarsys och anpassas efter era behov. Vi kan också erbjuda dem på plats hos er.

Här hittar du Läras utbildningar om psykisk ohälsa och missbruk

Läs fler artiklar och tips från Lära om psykisk ohälsa och missbruk