Motiverande samtal (MI) är en metod för att hjälpa en person att skapa motivation och förutsättningar för en beteendeförändring.

Motiverande samtal handlar om vägledning snarare än rådgivning. Det innebär att lyssna, reflektera och ställa öppna frågor för att på så sätt locka fram motivation. Det handlar också om att bedöma personens beredskap till förändring och om hur du kan förebygga, hantera och möta motstånd.