Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

Genom motiverande samtal kan vi hjälpa en person att

  • ta kontroll över sitt liv
  • se konsekvenser av nuvarande beteenden
  • motivera till förändringar.

Det handlar om vägledning snarare än rådgivning för att skapa nya tankebanor för att kunna ändra ett beteende och hitta en ny väg.

Här hittar du Läras utbildningar i Motiverande samtal

Våra utbildare är medlemmar i MINT

MINT inc är en ideell organisation med syfte att stärka kvalitén av utbildning och träning i MI så att det arbete som bedrivs för att stärka människors motivation till positiv förändring och utveckling blir så hjälpsamt och effektivt som möjligt.

Flera av våra utbildare är medlemmar i MINT.

Läs fler artiklar och tips från Lära om motiverande samtal

utbildningssituation med lärare som står och gestikulerar övriga istter

Skräddarsydd utbildning

Letar du efter en utbildning som är speciellt utformad för dig och dina medarbetare? Alla våra utbildningar kan skräddarsys och kombineras utifrån era unika behov.