Metodik

I våra utbildningar i metodik ingår Kognitiv beteendeterapi (KBT) och återfallsprevention (ÅP).

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en behandlingsmetod för att förändra människors beteenden. I utbildningen fokuserar vi på hur du använder KBT för att öka livskvaliteten för de personer du arbetar med och för att få arbetsgruppen att fungera bättre.

Återfallsprevention är en evidensbaserad metod, utvecklad inom beroendevården och rekommenderad i Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid missbruksproblematik. I utbildningen lär du dig kognitiva och beteendemässiga strategier för att minska risken för återfall efter en inledd beteendeförändring.

Skräddarsydda utbildningar

Läras utbildningar kan skräddarsys och anpassas efter era behov. Vi kan också erbjuda dem på plats hos er.

Vill du veta mer?

Här hittar du Läras utbildningar i metodik

Fler tips och artiklar från Lära om metodik, KBT och återfallsprevention