Lära tipsar

Introduktionsutbildning inom äldreomsorg och LSS – online

Statsbidrag till introduktionsutbildningar

Den snabba spridningen av Corona-viruset innebär stora utmaningar för vård och omsorg, inte minst att snabbt rekrytera och få personal i arbete för att ersätta ordinarie sjukskriven personal.

Lära erbjuder en ny interaktiv digital introduktionsutbildning för personal inom äldreomsorg och LSS-verksamhet för att du snabbt ska få dina nya medarbetare startklara.

Vår utbildning genomförs med film och online webinars under ledning av Läras utbildare som har expertkunskap inom både äldreomsorg och LSS. Deltagarna får personlig återkoppling. Studieuppgifter och teori genomförs i en modern lärplattform, Promote. Deltagarna kan arbeta i sin egen takt och när de passar dem.

Fördelar med Läras introduktionsutbildning

  • Möjlighet att arbeta i egen takt
  • Personlig återkoppling
  • Varierat innehåll – film, online webinar, studieuppgifter
  • Kostnads- och tidseffektivt

Anmälan och information om utbildningarna

Sök statsbidrag

Med anledning av Corona-pandemin stora konsekvenser på arbetsmarknaden finns det nu statsbidrag att söka. Ansökan gäller för korta jobbspår för utbildningsinsatser hos kommuner där akuta rekryteringsbehov finns. Läras utbildningar är några av dem som rekommenderas.

Kontakta mig

Har du frågor, vill anmäla flera personer eller vill ha en skräddarsydd lösning för din arbetsplats.

Presentationsmaterial