Studio 3 fokuserar på att förstå, identifiera och förebygga orsaker till utmanande beteenden och hur ditt agerande kan påverka någon annans beteende.

Under utbildningen lär du dig också vad du ska göra om en våldsam situation uppstår. Vi tränar fysiska frigörelseprinciper, praktiska och konkreta metoder du kan använda i ditt arbete. Dessa principer säkrar att du fortsatt kan arbeta omsorgsfullt och med respekt så att du kan hantera en våldsam eller utmanande situation utan att ni tappar förtroende för varandra.