Kognitiv funktionsnedsättning

Vid en kognitiv funktionsnedsättning påverkas hjärnans förmågor. Det kan handla om hur man agerar, tänker, minns, förstår och tolkar sin omgivning.

Exempel på kognitiva funktionsnedsättningar är

  • demenssjukdomar
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • neuropsykiatriska diagnoser som autism och ADHD.

Våra utbildningar ger dig grundläggande kunskaper om de olika diagnoserna. Du lär dig också att anpassa miljön och ditt bemötande för att underlätta vardagen för dem du arbetar med.  

Läras utbildningar om kognitiva funktionsnedsättningar

Läs fler av Läras tips och artiklar om kognitiva funktionsnedsättningar

utbildningssituation med lärare som står och gestikulerar övriga istter

Skräddarsydd utbildning

Letar du efter en utbildning som är speciellt utformad för dig och dina medarbetare? Alla våra utbildningar kan skräddarsys och kombineras utifrån era unika behov.