glad stämning vid utbildningstillfälle personer runt bord

Alla våra utbildningar

Områden vi har utbildningar inom

Pedagogiska förhållningssätt

Med pedagogiska förhållningssätt skapar vi förutsättningar för en person att använda sina färdigheter och kompensera för svårigheterna.

Kognitiva funktions-nedsättningar

Våra utbildningar om diagnoser och kognitiva funktionsnedsättningar handlar både om teori och bemötande.

Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande är en pedagogik där vi arbetar aktivt och förebyggande – alltid med individen i centrum

AKK och tydliggörande

Med tydliggörande kommunikation förklarar och utformar vi miljöer, kommunikation, aktiviteter och vardagsmoment på det ”språk” som passar personen bäst.

Metodik

Vi har fokus på att skapa förändring av ett befintligt negativt beteendemönster.

Motiverande samtal

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod som används för att underlätta förändringsprocesser.

Psykisk ohälsa

I dessa utbildningar lär du dig mer om psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd.

Ledarskap och handledning

För dig som utbildar, handleder eller arbetar med ledarskap.

Introduktion för nyanställda

Introduktionsutbildningar som ger dig kunskap och förståelse för vad det innebär att jobba inom LSS och äldreomsorg.

utbildningssituation med lärare som står och gestikulerar övriga istter

Skräddarsydd utbildning

Letar du efter en utbildning som är speciellt utformad för dig och dina medarbetare? Alla våra utbildningar kan skräddarsys och kombineras utifrån era unika behov.