Studio 3 – hantera utmanande beteende med lågaffektivt bemötande

Studio 3 är en utbildning för dig som upplever utmanande beteenden. Studio 3 utgår från ett lågaffektivt bemötande och ett förhållningssätt som bygger på respekt och omsorg.


3-dagarsutbildning – Studio 3 handlar om att vi som medarbetare har ett stort ansvar för att se över vad vi kan göra för att hantera beteenden som utmanar, förstå orsaker till beteendet, förstå vårt eget beteende och hur vi kan hjälpa människor att minska eventuell stress. Detta gör vi genom att anpassa våra krav till individen, jobba aktivt förebyggande med bland annat stressreduktion och minska stress i en kaosartad situation.

Om utbildningen

Under utbildningen kommer du jobba med att förstå orsaker till utmanande beteenden. Dessa orsaker ska ses och förstås i ett komplext samspel – det är så vi lär oss att förebygga och bli bättre på att hantera dessa situationer. Vi kommer jobba med förståelse, kroppsspråk och medvetenhet kring ditt eget agerande samt mycket mer. Vi tränar och övar – och utbildningen kommer att ge dig användbara verktyg för ditt dagliga arbete.

Vi går igenom vad lågaffektivt bemötande är, mänskliga rättigheter och juridiska aspekter kring vad man får och inte får göra i svårhanterliga situationer. I Studio 3-utbildningen lär vi ut fysiska frigörelseprinciper, praktiska och konkreta lågaffektiva metoder du kan använda när en person blir våldsam. När du arbetar med frigörelseprinciperna säkrar du att du kan arbeta omsorgsfullt och med respekt – så att du kan hantera en situation och senare vara den som säger god natt eller genomför undervisning - utan att tidigare ha skadat personen.

Studio 3 etablerades England 1989. Gruppen vid Studio 3 Clinical Service i England har under ledning av Dr Andrew McDonnell arbetat fram en metod och ett förhållningssätt som är till hjälp i bemötandet av utmanande beteenden. Metoden är baserad på forskningsresultat och noggrann klinisk prövning. Gruppen anses idag vara världsledande när det gäller att arbeta med människor som har utmanande beteenden. Läs mer om Studio 3 på https://www.studio3.org/

Ur innehållet

 • Stress – förståelse för att och hur stress påverkar
 • Förstå vikten av att arbeta respektfullt, skapa tillit och förtroende
 • Dämpa frustration och upprördhet
 • Förståelse för orsaker till olika beteenden
 • Hantera olika svårhanterliga situationer utan fysiska ingrepp
 • Säkra metoder för involverade i fysiska situationer
 • Juridiska aspekter och mänskliga rättigheter
 • PERMA – introduktion
 • Avlastande samtal efter incident

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du fått förståelse och kunskap kring att bemöta människor med utmanande beteende och hur du genom lågaffektivt bemötande kan minska eller undvika konflikter och utbrott. Du har fått en ökad kunskap kring människor med funktionsnedsättning och exempel på vad man som personal behöver tänka på i det dagliga arbetet. Du har fått ett ökat självförtroende och vet hur du ska agera i olika situationer.

För vem

Utbildningen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling eller andra som kommer i kontakt med personer som har utmanande beteenden.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om de personer du arbetar med.

Pris och kommande datum:
6 890 kr
3 dagar
Datum för Stockholm
24 aug - 26 aug
Få platser kvar
12 okt - 14 okt
Få platser kvar
16 nov - 18 nov
08 dec - 10 dec
Datum för Gävle
10 nov - 12 nov
Datum för Göteborg
13 okt - 15 okt
15 dec - 17 dec
Datum för Malmö
29 sep - 01 okt
10 nov - 12 nov
Datum för Växjö
24 nov - 26 nov

Utbildning på plats hos er

Är ni flera som har behov av att gå utbildningen så kan vi genomföra den på plats hos er. Kontakta oss så berättar vi mer.
Kontakta oss
 • Kontakta oss!

  Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 08-768 20 26.
  För fler kontaktuppgifter, klicka här.