Samarbete med anhöriga

Att få besked om att en närstående har drabbats av en obotlig sjukdom kan väcka starka känslor. Hur kan jag som personal agera för att skapa ett bra samarbete med anhöriga?

Om utbildningen

Under en halv dag får du teori om vad som händer när vi hamnar i en krissituation och hur du som personal kan stödja anhöriga för att underlätta samverkan med dem. Under utbildningen kommer vi att lyfta både det som kan upplevas vara positivt och negativt med att vara anhörig till någon som är sjuk, och vad det innebär för personalen som arbetar med den sjuke. Du lär dig att planera och genomföra samtal och hur du kan bidra till ett gott samarbete med fokus på förståelse och delaktighet.


Vi tipsar om att din verksamhet kan komplettera med en föreläsning till anhöriga.

Ur innehållet

  1. Vad det kan innebära att vara anhörig till någon som är sjuk
  2. Krisreaktioner och hur kan du bemöta det
  3. Att tänka på vid samtal med anhöriga
  4. Skapa förutsättningar för delaktighet för anhöriga

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du fått ökad trygghet när du möter anhöriga i kris. Du har också fått en ökad förståelse för den anhörigas situation när du genomför och planerar samarbete med dem.

vem

Personal i olika yrkesgrupper inom äldreomsorg och demensvård.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Pris och kommande datum:
2 100 kr
1 dag
Inga kommande kurstillfällen
Samtliga priser är exklusive moms  

Utbildning på plats hos er

Är ni flera som har behov av att gå utbildningen så kan vi genomföra den på plats hos er. Kontakta oss så berättar vi mer.
Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.