Psykisk ohälsa och missbruk

Tvångs- och ångestsyndrom

På begäran

Utbildning tvångs- och ångestsyndrom – Alla människor upplever ibland oro, stress och ångest. Dessa kroppsreaktioner kan vara obehagliga, men är en viktig och naturlig del i vår kropp som talar om för oss att något är fel och att vi behöver agera för att möta ett hot eller en fara.

För vem

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma och anhöriga inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Ur innehållet

  • Hur fungerar vårt autonoma nervsystem vid tvångs- och ångestsyndrom
  • Vad orsakar och vad minskar tvång
  • Bemötande till personer som har oro, stress och ångest
  • Enkel samtalsmetod som stöd

Om utbildningen

Utbildningen ger dig kunskaper om vad du kan göra för att förhindra onödig stress, oro och ångest för de personer du arbetar för. Vi kommer även att ta upp olika ångestsyndrom, hur de uppstår, yttrar sig och vad du kan göra för att hjälpa personer som lider av detta. Det handlar inte om behandling utan om ett bemötande som är anpassat för att lindra och inte förvärra svårigheterna. Leds av erfarna utbildare inom området tvång och ångest. För personer som har svårt att hantera starka känslor riskerar oro, stress och ångest att leda till tvångs- eller ångestsyndrom. Att ha kunskap om vad som händer i kroppen och hur det påverkar vårt beteende underlättar det pedagogiska arbetet och vårt bemötande när vi arbetar för personer som har svårt att kunna hantera dessa starka känslor. Utbildningen är tre timmar och genomförs online.

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du bland annat fått ökad kunskap och förståelse för olika ångestsyndrom, hur du bemöter personer med oro, stress och ångest. Du känner dig tryggare i det pedagogiska arbetet då du fått kunskap om vad som händer i kroppen och hur det påverkar vårt beteende.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs