Psykisk ohälsa och missbruk

Självskadebeteende

Online

Utbildning i självskadebeteende – varför skadar personer sig själva? Vad står det för och hur ska vi hantera det? Självskadebeteende är utmanande för många att möta och veta hur man ska bemöta. Vi hjälper dig med ökad förståelse och enkla verktyg som leder till ett tryggt och lugnt bemötande. 

För vem 

Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete möter personer med självskadebeteende. 

Ur innehållet 

  • Vad är självskadebeteende 
  • Hur kan du bemöta och agera i situationen 
  • Förstå självskadandets funktion 
  • Hur undviker vi förstärka beteendet 

Om utbildningen 

Utbildningen är tre timmar och genomförs online. Under utbildningen kommer vi gå igenom olika typer av självskadebeteenden och vad självskadebeteendet fyller för funktion för personen. Exempel på olika funktioner kan vara känsloreglering, förhindra kontrollförlust, smärtlindring, att bli bekräftad/sedd, understimulering eller ett sätt att kommunicera för personen. Ett viktigt hjälpmedel för att förstå funktionen, som vi går igenom under utbildningen, är funktionell analys. Med hjälp av analysen kan vi öka möjligheterna till ett lugnt, respektfullt och tryggt bemötande innan, under och efter.   

Utbildningens mål 

Efter utbildningen har du bland annat fått kunskap om bemötande och funktionen för olika självskadebeteenden. Du känner dig tryggare i det pedagogiska arbetet, då du fått kunskap om hur dina egna känslor kan påverka och hur du kan möta en person under och efter en situation. 

Förkunskaper 

Inga förkunskaper krävs.