Psykisk ohälsa och missbruk

Självskadebeteende

Online

Utbildning i självskadebeteende – Störande tankar som man inte kan bli av med kan ge oro – och det kan leda till självskadebeteende. Varför skadar personer sig själv – vad står det för och hur ska vi hantera det? Självskadebeteende är utmanande för många att hantera

För vem

Utbildningen sig till dig som i ditt arbete möter personer med självskadebeteende.

Ur innehållet

  • Vad händer i kroppen?
  • Hur arbetar man?
  • Självskadebeteende – vad gör man?

Om utbildningen

Utbildningen är tre timmar och genomförs online. Alla människor upplever ibland oro, stress och ångest. Dessa kroppsreaktioner kan vara obehagliga men är en viktig och naturlig del i vår kropp som talar om för oss att något är fel och att vi behöver agera för att möta ett hot eller en fara. Men för personer som har svårt att hantera starka känslor riskerar oro, stress och ångest att leda till ett självskadande beteende som handlar om att försöka hantera svåra känslor. Fysisk smärta kan upplevas lättare att stå ut med än känslomässig smärta. Du kommer få konkreta tips som vi kommer gå igenom på utbildningen om hur du kan hjälpa någon med självskadebeteende att komma ifrån sitt beteende.

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du bland annat fått ökad kunskap och förståelse för olika självskadande beteenden och hur du bemöter personer med oro, stress och ångest. Du känner dig tryggare i det pedagogiska arbetet då du fått kunskap om vad som händer i kroppen och hur det påverkar vårt beteende.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.