Psykisk ohälsa och missbruk

Psykisk ohälsa

Online

Utbildning psykisk ohälsa. Vilka riskfaktorer för psykisk ohälsa finns för olika grupper, vad kan du som medarbetare göra och vad ska du vara uppmärksam på?

För vem

Utbildningen vänder sig till medarbetare och chefer inom LSS-verksamhet och äldreomsorg samt demensvård.

Ur innehållet

  • Psykisk ohälsa/hälsa
  • Kognitiva svårigheter
  • Professionellt bemötande
  • Psykisk ohälsa hos olika grupper

Om utbildningen

Under en halvdag får du grundläggande kunskap om vad psykisk ohälsa är, bemötande – och hur man arbetar förebyggande. Flera studier påvisar att personer med kognitiv funktionsnedsättning riskerar att utveckla psykisk ohälsa i högre grad än andra. Vi ser också på riskfaktorer och vad du kan göra. Vi kommer kort in på psykisk ohälsa hos barn och unga, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och äldre. Du får några tips på hur du kan förebygga och skapa goda förutsättningar.

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du fått grundläggande förståelse och kunskap om psykisk ohälsa och hur hur du kan jobba förebyggande.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om de personer du jobbar med/för.