Psykisk ohälsa och missbruk

Grundläggande kunskap om missbruk

Online

Grundläggande kunskap om missbruk - På denna utbildning får du grundläggande kunskap om hur beroende/missbruk av alkohol och droger påverkar hjärnan samt förståelse för de utmaningar som uppstår hos personer som haft ett långvarigt missbruk. Du får även lära dig hur du kan skapa förutsättningar för att motivera personer att sluta missbruka.

För vem

Medarbetare och chefer som jobbar för personer med missbruksproblem av alkohol och droger. Jobbar du inom LSS har vi en utbildning som riktar sig till er specifikt.

Ur innehållet

  • Bemötande
  • Behandlingsmetoder
  • Definition missbruk/beroende
  • Vad händer i hjärnan vid missbruk/beroende
  • Vad händer i hjärnan efter långvarigt missbruk/beroende

Om utbildningen

Vill du skapa förutsättningar för att motivera personer att sluta missbruka? Utbildningen är på tre timmar och ger dig grundläggande kunskap och ökad förståelse för personer med beroende/missbruksproblematik av alkohol och droger. Under utbildningen får du lära dig grundläggande kunskap om hur beroende/missbruk utvecklas och fungerar. Utbildningen går igenom olika behandlingsformer. 

Utbildningens mål

Efter föreläsningen har du ökat din kunskap och förståelse för personer med beroende/missbruksproblematik. Du har fått grundläggande kunskaper om olika behandlingsformer och hur hjärnans belöningssystem påverkas av. 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.