Personcentrerad vård – grundutbildning

Hur bemöter du respektfullt en person som inte vill duscha och hur hanterar du andra liknande vardagssituationer? Lär dig om detta och om vad personcentrerad vård i äldreomsorg och demensvård innebär i det praktiska arbetet.

För vem

Alla som i sitt yrke möter äldre och personer med demenssjukdom.

Om utbildningen

Att kommunicera på ett tryggt och respektfullt sätt med en person med demenssjukdom innebär att du som personal behöver ha kunskap om symptom och förståelse för varje individs upplevelse. Det är viktigt att skilja på vad som är normalt åldrande och symptom på demenssjukdom för att kunna erbjuda en individuellt anpassad omsorg. Vi kommer under utbildningsdagen gå igenom vanliga symptom, bemötande, kommunikation och miljöanpassningar. Jag-stödjande förhållningssätt är en konkret metod som ger dig förutsättningar för att planera omvårdnaden med utgångspunkt från varje individs förutsättningar. Det är vanligt att hamna i situationer där en person med demenssjukdom till exempel vill hem till sin föräldrar som inte längre finns i livet, något som kan vara svårt att bemöta. Du får på utbildningen verktyg för att respektfullt bemöta en person som befinner sig i en annan verklighet.

Ur innehållet

 • Från teori till praktik utifrån ett Jag-stödjande förhållningssätt
 • Symtom vid demenssjukdom
 • Det normala åldrandet
 • Stödjande arbetssätt till personer med demenssjukdom
 • Hur den yttre miljön påverkar en person med demenssjukdom
 • Samtalskonst när en person befinner sig i en annan verklighet
 • Jobba med ett eget fall under utbildningsdagen

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du fått kundskap och förståelse för att se hur en persons förmågor är påverkade av demenssjukdom. Du har fått verktyg för att kommunicera och agera i vardagssituationer samt ett förhållningssätt som bidrar till ökat välmående hos de personer du möter i ditt arbete. Du känner dig trygg med ett gemensamt arbetssätt som skapar en bättre arbetsmiljö.


Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Pris och kommande datum:
2 790 kr
1 dag
Inga kommande kurstillfällen
Samtliga priser är exklusive moms  

Utbildning på plats hos er

Är ni flera som har behov av att gå utbildningen så kan vi genomföra den på plats hos er. Kontakta oss så berättar vi mer.
Kontakta oss
 • Kontakta oss!

  Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
  För fler kontaktuppgifter, klicka här.