Pedagogik och metodik

PERMA- förebygga genom välbefinnande

På plats

Välkommen till PERMA-utbildningen – skifta fokus till välbefinnande och välmående

Upptäck hur du kan förändra ditt arbete med människor genom PERMA-utbildningen, som erbjuder en ny riktning bort från det traditionella fokuset på utmaningar och problem, mot en mer positiv och stärkande inställning. Genom att bygga på det som redan fungerar, öppnar denna utbildning dörrar till nya metoder för att öka välbefinnande och välmående hos dem du arbetar med.

För vem

Denna utbildning är skapad för dig som arbetar inom socialt arbete, omsorg, assistans och skola. Oavsett din roll, så kommer PERMA-utbildningen att ge dig de färdigheter och den förståelse du behöver för att göra en positiv skillnad i människors liv.

Ur innehållet

  • Identifiera faktorer som bidrar till välbefinnande
  • Utforska kraften i att fokusera på styrkor och möjligheter snarare än brister
  • Integrera PERMA i din dagliga verksamhet med nya strategier och arbetssätt
  • KASAM - förstå vikten av meningsfullhet och hur det främjar långsiktigt engagemang och välbefinnande

Om utbildningen

PERMA fokuserar på att förstärka välbefinnande och välmående genom att bygga vidare på det som redan fungerar väl. Genom denna utbildning får du en djupare insikt i PERMA-modellen samt verktyg för att kartlägga och förbättra välbefinnande. Du kommer också att lära dig om lågaffektiva arbetssätt och hur du kan rikta om fokus från problem till välbefinnande hos dem du arbetar med. Diskussioner under utbildningen berör vikten av att främja välmående, förväntade resultat av sådana insatser, och hur detta arbete samspelar med omgivningen för att skapa förbättringsmöjligheter. Utbildningen innehåller en mix av teori, praktiska exempel och övningar, där deltagarna utforskar olika sätt att identifiera faktorer som bidrar till välmående, både för individer som kan uttrycka sig själva och för de som inte kan.

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att du ska lämna med en förståelse för PERMA-modellen och hur du kan använda den för att skapa ett mer välmående och minska utmanande beteende. Du kommer att känna dig trygg i din förmåga att använda dessa principer och verktyg för att göra en verklig skillnad.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Övrigt

PERMA står för:

  • Positiva känslor
  • Engagemang/flow
  • Relationer
  • Meningsfullhet
  • Att lyckas