Pedagogik och metodik

PERMA- förebygga genom välbefinnande

Online

Utbildning i PERMA –PERMA handlar om att öka välbefinnande och välmående genom att bygga på det som fungerar. På den här utbildningen får du lära dig om betydelsen att skifta fokus från negativitet till motivation, glädje och engagemang.

För vem

För alla som arbetar med människor inom socialt arbete, omsorg, assistans och skola

Ur innehållet

  • Kartläggning
  • Den positiva synen på människan
  • Vilken skillnad kan det bli med PERMA
  • Konkreta pedagogiska arbetssätt

Om utbildningen

PERMA handlar om öka välbefinnande och välmående – och bygga på det som fungerar. Du får kunskap och förståelse för vad PERMA är samt kartläggningsverktyg för att öka välbefinnande och välmående. Du får även möjlighet att fördjupa din kunskap inom det lågaffektiva arbetssättet och träna på att skifta fokus från problem till välbefinnande för personer du arbetar med. Under dagen diskuteras varför vi skall jobba med att öka välmående och vad kan vi förvänta oss av det arbetet samt hur det hänger ihop med omgivningen och vad kan vi skapa för möjligheter till förbättring.

Vi fördjupar oss i hur man kartlägger saker som skapar välmående – både för personer som kan berätta och visa, men också målgruppen som inte själv kan berätta. Utbildningen varvar teori med praktiska exempel och övningar.

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du fått kunskap och förståelse för vad PERMA är och fått verktyg och metoder för hur du ska jobba med det i din verksamhet. Du känner dig trygg i att använda PERMA som ett kartläggningsverktyg för att öka välmående och välbefinnande.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Övrigt

PERMA står för:

  1. Positiva känslor
  2. Engagemang
  3. Relationer
  4. Meningsfullhet
  5. Att lyckas