Pedagogik och metodik

Språkombudsutbildning

På plats

Är du motiverad att bidra till en språkutvecklande arbetsplats? Vill du få mer kunskap på temat språk och kommunikation, och språkutvecklande arbetssätt? Språkombudsutbildningen ger ökade kunskaper och praktiska verktyg.

För vem

Språkombudsutbildningen passar den som är nyfiken på språk och kommunikation, och som vill och vågar tala inför kollegor och chefer. Språkombud kan ha svenska som modersmål eller som andraspråk, och behöver behärska svenska språket väl.

Ur innehållet

  • Kunskap om hur vuxna lär sig ett andraspråk, och vilka hinder för språkinlärning som är vanliga.
  • Konkreta verktyg och metoder för att stärka yrkessvenskan i tal och skrift.
  • Reflektionens betydelse för lärande och språkutveckling.
  • Kunskap om interkulturell kommunikation och hur medvetenhet om sociala koder kan främja språkutveckling.
  • Metoder för att arbeta språkutvecklande.


Om utbildningen

Med hjälp av arbetsplatsuppdrag undersöker du som blivande språkombud kommunikationen och språksituationen på din arbetsplats. Tillsammans med din chef tar ni också fram en handlingsplan för hur rollen som språkombud, och det språkutvecklande arbetssättet, ska implementeras på bästa sätt. 

Utbildningen kräver en hel del arbete mellan utbildningstillfällena och ett nära samarbete med chef.

Utbildningen innehåller fyra fysiska träffar inom 3-4 månader samt tre webbutbildningsdelar. Utbildningen inleds med en kickoff online för chef och språkombud. Innan, under och efter utbildningen kommer du jobba med uppgifter i vår digitala lärplattform – Promote - där vi skapar förutsättningar för en effektiv lärresa. Du behöver avsätta tid för eget arbete innan utbildningen, mellan träffarna och efter utbildningen. Din chef kommer även få en inbjudan till programmet för att kunna stötta och coacha dig under utbildningens gång. Allt för att du ska få bästa förutsättningarna att tillämpa det du lär dig.

För att bli godkänd på utbildningen behöver du ha deltagit på samtliga träffar och genomfört alla uppgifter i Promote.

Utbildningens mål

Målet är att ni kommit igång med ett språkutvecklande arbetssätt på arbetsplatsen, har en ökad förståelse för vad som krävs för att lära sig ett språk som vuxen och vikten av att få alla på arbetsplatsen delaktiga i arbetet. Målet är också att ni har grunden till en handlingsplan med kort- och långsiktiga mål för arbetet. 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Som blivande språkombud behöver du ha ett gediget intresse för att stötta kollegor och medarbetare i det svenska språket och att utveckla språkutvecklande insatser på arbetsplatsen. 

Övrigt

Utbildningen genomförs av utbildare på Lära som är certifierade språkombudsutbildare via Vård- och omsorgscollege och följer de mål som Vård- och omsorgscollege satt upp. Introfilm om språkombudsutbildning