Pedagogik och metodik

Sömn och kvällsrutiner

Online

Utbildning i sömn och kvällsrutiner – Många personer med till exempel ADHD eller autism har svårt att sova, vilket kan vara påfrestande för både personen och omgivningen. Utbildningen har ett pedagogiskt perspektiv på sömn. Vi kommer ge tips på hur man skapar kvällsrutiner och visuellt stöd, som kan underlätta och skapa bra rutiner. Du får möjlighet att ställa frågor och din erfarenhet blir en del av utbildningens innehåll.

För vem

Personal och anhöriga till personer med sömnsvårigheter som har en neuropsykiatrisk diagnos.

Ur innehållet

  • Viktiga aktiviteter för sömnen
  • När börjar kvällsrutinen?
  • Hur varva ner innan sovdags?
  • Vad händer på morgonen?
  • Skapa en bra sömnhygien
  • Exempel på olika kvällsrutiner
  • Perception
  • Exempel på hjälpmedel

Om utbildningen

Utbildningen om sömn och kvällsrutiner är en praktisk utbildningen med ett rent pedagogiskt fokus. Du får konkreta exempel som du kan prova och individualisera utifrån den du möter som har problem med sömnen. Du lär dig vikten av rutiner på kvällen, struktur och fysiska aktiviteter.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs