Pedagogik och metodik

Kognitiv beteendeterapi, KBT Introduktionsutbildning

Online

Utbildning i Kognitiv beteendeterapi (KBT) – KBT är en behandlingsmetod där man fokuserar på att skapa förändring i ett befintligt negativt beteendemönster. Syftet är att skapa strategier för ett ökat välmående.

För vem

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som behandlingspedagog/behandlingsassistent/boendestödjare eller har liknande utbildning och arbetsuppgifter.

Utbildningens längd

3 dagar som är uppdelade på 2 + 1 dagar för att du ska kunna träna praktiskt mellan utbildningstillfällena.

Ur innehållet

·       Funktionell analys

·       Kartläggning

·       Tankefällor

·       Beteenden eller egenskap

·       Att arbeta med nyckelbeteenden

·       Vad styr våra beteenden

Om utbildningen

I denna introduktionsutbildning fokuserar vi på hur KBT kan användas för att ge ökad livskvalitet för den person du arbetar med och för att få arbetsgruppen att fungera bättre.

Under utbildningen får du lära dig vad kognitiv beteendeterapi är samt hur du gör en funktionell analys av ett beteende. Den funktionella analysen tydliggör vad som händer före och efter det att beteendet uppstår. Att förstå funktionen av beteendet skapar bättre möjlighet att ta fram en skräddarsydd pedagogisk plan med målet att öka den enskildes livskvalitet genom alternativa problemlösningar och hanterandestrategier.

Du får konkreta och praktiska verktyg som du kan använda i ditt arbete för att förstå både ett beteende hos någon annan och hur ditt eget beteende kan påverka en situation. Under utbildningen får du också praktisk träning i att analysera egna och fiktiva fall.

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du fått en introduktion i, och förståelse för, vad KBT är och hur du kan använda dig av beteendefokus i ditt arbete. Du känner dig trygg i att göra en funktionell analys av beteenden och kan identifiera och initiera åtgärder utifrån analysen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs