Pedagogik och metodik

Funktionell kartläggning

Online

Funktionell kartläggning syftar till att förstå och påverka beteenden för att främja livskvalitet. Det pedagogiska arbetet och pedagogiska metoder är grunden i hur vi planerar arbetet utifrån kartläggningen - det är exempelvis tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. 


Om utbildningen 

Funktionell kartläggning handlar om att skapa förståelse för olika beteenden. Genom att förstå varför en person beter sig som hen gör får vi lättare att bemöta beteendet på ett lämpligt sätt. Förståelsen gör att vi kan sluta chansa, gissa och hoppas att det en själv gör ska leda till ett visst önskat resultat. På utbildningen får du kunskap om inlärning och motivation och hur beteenden uppstår och förstärks i syfte att kunna hjälpa personen till förändring. 

För vem

För dig inom LSS, HVB eller Skola som arbetar med människor som har beteenden som kan vara svåra att bemöta, eller för dig som är närstående eller anhörig till personer med svårbemötta beteenden. 

Ur innehållet

  • Fokus på beteenden som är konkreta och observerbara 
  • Över - och underskottsbeteenden
  • Funktionell kartläggning av beteenden i sitt sammanhang 
  • Förstärkning av funktionella beteenden

 

Förkunskaper

Grundläggande kunskap om pedagogiska metoder och målgruppen du arbetar med eller står nära.