Pedagogik och metodik

Från begränsningsåtgärd till pedagogisk lösning LSS och individ/familj

Online

Utbildning i skydds- och begränsningsåtgärder. När ett beteende blir utmanande kan det vara svårt att hitta lösningar – det kan leda till användning av makt, tvång eller begränsning. Vi diskuterar hur vi kan arbeta med pedagogiska lösningar och dokumentation. Makt- och tvångsåtgärder är begränsningarna och upplevs ofta som kränkande och ett bristande stöd.

För vem

Medarbetare, chefer eller pedagogiskt ansvariga som arbetar inom LSS eller indvid och familjverksamheter.

Ur innehållet

  • Från tvång till pedagogik
  • Varför uppstår begränsningsåtgärder
  • Pedagogisk planering
  • Mål och delmål

Om utbildningen

På denna utbildning vågar vi prata om det som är svårt – både varför vi ibland använder tvångs- och begränsningsåtgärder och varför det är svårt att få bort dem igen. Vi kommer in på orsaker, pedagogiska handlingsplaner för att hantera beteendet – och vad som krävs för att få bort begränsningsåtgärderna. Vi vill tillsammans med dig titta närmare på alternativa lösningar där pedagogik och dokumentation kan spela en avgörande roll för vilket stöd den personen kommer att uppleva och ta till sig.

Utbildningens mål

Du känner trygghet i att börja planera arbetet med att gå från tvångs- eller begränsningsåtgärder. Du har fått förståelse för varför vi ibland hamnar i situationer där vi inte längre arbetar pedagogiskt och du kan designa pedagogiska interventioner utifrån mål och delmål. 

Övrigt

Har ni som verksamhet mycket stora utmaningar rekommenderar vi att ni tar kontakt med oss för att planera en skräddarsydd insats för hela personalgruppen, där vi tillsammans hittar lösningar.