Pedagogik och metodik

Från begränsningsåtgärd till pedagogisk lösning äldreomsorg

Online

Från begränsningsåtgärd till pedagogisk lösning äldreomsorg - Står du inför utmaningen att skapa en äldreomsorg som är fri från tvång och begränsningar? Vill du vara en del av en rörelse som främjar värdighet, respekt och självbestämmande för de äldre? Vår utbildning är utformad för att inspirera och utrusta dig med verktyg och kunskaper för att förverkliga denna vision.

För vem

Medarbetare, chefer och ledare inom äldreomsorgen

Ur innehållet:

  • Varför uppstår begränsningsåtgärder
  • Alternativa strategier
  • Från tvång till pedagogik
  • Pedagogisk planering

Om utbildningen

På denna utbildning kommer du få kunskap om vad begränsningsåtgärder är och varför de uppstår. Genom praktiska exempel och diskussioner kommer du att lära dig hur du kan identifiera, förebygga och ersätta tvångsåtgärder med pedagogiska och empatiska lösningar. Vi utforskar vikten av personcentrerad vård, kommunikationens kraft och hur man bygger en kultur av omsorg som värnar om varje individs unika behov och önskemål. Du kommer att få möjligheten att reflektera över dina egna erfarenheter, dela med dig av insikter och utveckla nya färdigheter som direkt kan tillämpas i det dagliga arbetet.

Utbildningens mål

Du känner trygghet i att börja planera arbetet med att gå ifrån tvångs- eller begränsningsåtgärder. Att med ökad kunskap kunna göra skillnad i de äldres liv. Tillsammans kan vi skapa en framtid där varje äldre person får uppleva en omsorg baserad på respekt, empati och förståelse.

Övrigt

Har ni som verksamhet mycket stora utmaningar rekommenderar vi att ni tar kontakt med oss för att planera en skräddarsydd insats för hela personalgruppen, där vi tillsammans hittar lösningar.