Pedagogik och metodik

Bemötande vid trauma

Online

Utbildning i bemötande vid trauma – Vad är ett trauma och hur yttrar det sig? Trauman kan yttra sig olika – ofta ser du inte att en person har trauman med sig.

För vem

För dig som arbetar inom LSS, HVB eller Skola

Ur innehållet

  • Vad är ett trauma, finns det olika typer?
  • Hur yttrar det sig?
  • Vad är det som händer i hjärnan och kropp
  • Hur bemöter vi och vad fungerar?
  • Hur orkar vi? Strategier för personal

Om utbildningen

På denna utbildning diskuterar vi och förhåller oss till många svåra frågor – bland annat hur arbetar vi med personer som har upplevt trauman och agerar med ”stora känslor” utan förmåga att självreglera känslorna. Vi kommer arbeta med hur vi kan hålla ett empatiskt bemötande när människor beter sig oväntat – och är det rätt att reagera eller bemöta med tillrättavisande? Vi tar ett pedagogiskt perspektiv på trauma och du lär om hur du på bästa sättet kan bemöta människor med ett trauma. Du får verktyg till att kunna börja förstå orsaker till olika beteenden. Vi diskuterar vikten med ett tryggt och lugnt bemötande och varför det är viktigt för hjärnan.

Förkunskaper

Grundläggande kunskap om målgruppen du arbetar med.