Pedagogik och metodik

Autism, perception och mat

Online

Utbildning om autism och mat. Det kan vara svårt att hantera situationer kring mat för personer med autism. Du kanske upplever att någon inte vill äta vad du tycker är en bra och varierad kost eller att en person vill äta godis, kakor och pommes till varje måltid. För någon annan måste maten serveras på ett bestämt sätt.


För vem

För dig som möter människor med autism som har svårigheter kring mat.

Ur innehållet

  • Visuellt stöd kring mat
  • Perception
  • Ge stöd utan att tvinga
  • Att välja och få val kring mat

Om utbildningen

På utbildningen har vi ett pedagogiskt perspektiv på mat. För att kunna planera hur du vill ge stöd kring matsituationen och skapa förutsägbarhet och inflytande behöver du förstå hur perception kan påverka personen. Många med autism har en annorlunda perception som påverkar hur maten upplevs – både i smak, lukt och konsistens. Detta behöver vi ta hänsyn till både när vi presenterar maten och när vi serverar den.