Pedagogik och metodik

Återfallsprevention

På plats

Utbildning i återfallsprevention – På denna utbildning får du lära dig hur du kan stötta personer som haft ett missbruk att hålla fast vid nya vanor och undvika återfall.

För vem

Kursen vänder sig till dig som arbetar med människor med missbruksproblematik.

Ur innehållet

  • Känn igen risksituationer för missbruk
  • Konsekvenser av problembeteendet
  • Undvika risksituationer för återfall
  • Hantera återfall
  • Identifiera alternativ till problembeteenden

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper och förståelse för missbruksproblematik. Det är även önskvärt med kunskaper inom motiverande samtal.  

Om utbildningen

Utbildningen i Återfallsprevention (ÅP) innehåller kognitiva och beteendemässiga strategier för att minska risken för återfall efter en inledd beteendeförändring. Metoden utvecklades från början för vuxna med alkoholproblem men används idag också vid andra problembeteenden så som till exempel missbruk av droger eller spelberoenden.

Under 2+1 dagar lär du dig mer om hur du genomför ett återfallspreventivt program och hur du anpassar det till din målgrupp. De två första dagarna ses vi fysiskt på plats och den tredje dagen är vi online.

Du kommer få hemuppgifter att arbeta med mellan och innan utbildningstillfällena för att förstärka det vi arbetar med under utbildningen. Räkna med ett par timmars förberedelse mellan utbildningstillfällena. Genom hemuppgifterna skapar vi förutsättningar för en effektiv lärresa.

Länk till socialstyrelsen

Utbildningens mål

Efter genomgången utbildning kan du självständigt använda återfallsprevention som metod för en grupp eller individuellt för en person.