Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Psykiatriska diagnoser

Online

Utbildning i psykiatriska diagnoser – Många människor lever med en psykiatrisk diagnos - det ställer krav på medarbetare inom vård och omsorg att förstå dessa diagnoser för att kunna ha ett bra bemötande. Denna utbildning ger dig en introduktion till diagnoserna bipolär sjukdom, ångestsyndrom, psykoser och schizofreni.

För vem

Utbildningen vänder sig till medarbetare inom vård och omsorg som möter människor med psykiatriska diagnoser.

Ur innehållet

  • Introduktion till psykiatriska diagnoser
  • Bemötande och en anpassad miljö
  • Din roll som personal
  • Stress och sårbarhet
  • Kognitiva sårbarheter

Om utbildningen

Under en halv dag får du grundläggande kunskap och förståelse för personer med en psykiatrisk diagnos och hur du kan bemöta och stödja dessa personer. Du får introduktion till olika diagnoser såsom bipolär sjukdom, ångestsyndrom, psykoser och schizofreni.

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du fått ökad kunskap och förståelse för vad psykiatriska diagnoser är och du har fått insikt i hur du kan anpassa miljön, bemötande och förhållningssätt.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.