Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Flickor med NPF och utmanande beteende

Online

Beteende som utmanar, skrämmer eller upprör känslor kan vara svåra att bemöta. Det är viktigt att förstå orsaker och förebygga situationer som leder till ett utmanande beteende.

För vem

Yrkesverksamma och anhöriga som möter flickor med autism och eller ADHD och beteenden som är svåra att hantera och förstå.

Om utbildningen

Utbildning om hur du bemöter utmanade beteende från tjejer med autism eller ADHD. Fokus är hur du kan anpassa ditt bemötande och använda pedagogiska verktyg och förhållningssätt. Förståelse för orsaken till beteendet är avgörande för att kunna ge stöd. Få verktyg till att samtala, öka det tydliggörande stödet i miljön och få förståelse för hur du kan skapa mer välmående genom att ta vara på flickors styrkor, intresse och drömmar.

Ur innehållet

  • Barn-, ungdom och vuxenperspektiv
  • Samtalstekniker
  • Orsaker som är specifika för tjejer
  • Hantera egna känslor
  • Affektsmitta som redskap

Om utmanande beteende

Ett utmanande beteende uppstår ur en situation som kan vara svår, för kravfylld eller stressande. Att förstå orsaker till beteendet är avgörande för att hitta lösningar. Om beteendet är utmanande beror helt på vem som upplever det – det kan vara beteende som skrämmer dig, upprör dina känslor eller utmanar dig på något sätt. Med andra ord kan det vara både farligt beteende eller ofarligt beteende.