Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Flickor med autism

Online

Utbildning flickor med autism – Att förstå autism hos flickor är centralt för att på ett respektfullt sätt hitta lösningar på problem som personer med autism kan drabbas av.

För vem

För dig som i ditt arbete eller privatliv vill ha ökad förståelse och kunskap i mötet med flickor med autism och/eller ADHD. Du har grundläggande kunskap om autism och eller ADHD.

Ur innehållet

  • Skillnader mellan pojkar och flickor med autism
  • Bemötande och förhållningssätt
  • Pubertet och könsidentitet

Om utbildningen

Denna utbildning ger dig grunder i att förstå flickor med autism. Vad bör vi tänka på när vi planerar vårt arbete och bemötande efter flickors behov och varför det skiljer sig från pojkars. Utbildningen är tre timmar och genomförs online.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.