Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Diagnos Intellektuell funktionsnedsättning

Online

Utbildning i intellektuell funktionsnedsättning – Få kunskap om förståelse för Intellektuell funktionsnedsättning. Du kommer få förutsättningar att börja koppla orsaker till beteende och därigenom få ett professionellt förhållningssätt.

För vem

Nyanställda, vikarier, anhöriga eller personal som behöver grundläggande kunskap om intellektuell funktionsnedsättning.

Ur innehållet

  • Lindrig, måttlig och svår intellektuell funktionsnedsättning
  • Social, praktisk och teoretisk förmåga
  • Motorik
  • Intellektuell funktionsnedsättning och autism
  • Fler diagnoser samtidigt

Om utbildningen

Denna grundutbildning ger förutsättningar för deltagaren att börja jobba utifrån en diagnosförståelse och att gå utbildningen Tydliggörande pedagogik. Du får grundläggande kunskapar och förståelse för intellektuell funktionsnedsättning. Pedagogisk uppbyggt med gruppövningar, quiz och diskussioner. Leds av erfarna utbildare inom området. Utbildningen är tre timmar och genomförs online.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.