Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Diagnos Autism och ADHD

Online

Utbildning i autism och ADHD – Få kunskap och förståelse för diagnosen autism och ADHD. Du kommer få förutsättningar att börja koppla orsaker till beteende och därigenom få ett professionellt förhållningssätt. 

För vem

Nyanställda, vikarier, anhöriga eller personal som behöver grundläggande kunskap om autism och ADHD.

Ur innehållet

  • Huvudsymptom
  • Hur påverkas vardagen
  • Att sätta sig in i andras tankar
  • Perceptionsavvikelser
  • Pedagogiska verktyg

Om utbildningen

Denna grundutbildning ger förutsättningar att börja jobba utifrån en diagnosförståelse. Utbildningen är tre timmar och genomförs online. Du får grundläggande kunskap och förståelse för diagnosen autism. Leds av erfarna utbildare inom området autism och ADHD. 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.