Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Åldras med kognitiv funktionsnedsättning

Online

Utbildning åldras med kognitiv funktionsnedsättning – Möter du personer med en intellektuell funktionsnedsättning, vars beteende förändras när de blivit äldre? Behöver du veta mer om åldrandets funktioner, skillnader i vad som är demenssjukdom och normalt åldrande? Vad kan vi behöva förändra i vår verksamhet för att möta ett nytt behov?

För vem

Utbildningen vänder sig till alla som möter äldre med kognitiva funktionsnedsättningar.

Ur innehållet

  • Normalt åldrande
  • Kognitiva svårigheter
  • Stress
  • Demenssjukdom
  • Att göra livet lättare
  • Bemötande

Om utbildningen

Under utbildningen får praktiska tips och råd om hur du kan underlätta för de äldre utifrån deras kognitiva förmåga. Du kommer även att få lära dig om hur vi bemöter våra äldre på bästa sätt samt hur vi kan anpassa miljön för att ge bäst stöd.

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du fått ökad kunskap om äldre med kognitiva svårigheter. Du känner dig mer trygg i bemötande och vet hur du ska anpassa miljön för bästa stöd.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om funktionsnedsättning inom autism och intellektuell funktionsnedsättning.