När samhället är förälder – stöd och pedagogik i arbetet med placerade barn

När barn placeras är det för att skydda barnet. Men hur ska man lyckas hjälpa barn och unga som inte har tillit till omgivningen, är stressade eller kanske saknar förmåga att förstå konsekvenserna av det som händer? Missa inte en spännande utbildning med Jennie Linde, pedagog och Annelie Karlsson, specialpedagog som har skrivit boken ” När samhället är förälder – stöd och pedagogik i arbetet med placerade barn.”

För vem

Utbildningen vänder sig till alla som kommer i kontakt med placerade barn. Till exempel dig som jobbar inom HVB, ungdomsvård eller är familjehem. Den passar lika bra för dig som möter barnen i andra miljöer som socialtjänst, BUP och skola.

Om utbildningen

Funktionsförmågor varierar hos alla, särskilt hos de med funktionsnedsättningar och upplevt trauma. Kursen ger kunskap om hur vi kan kompensera för bristande förmåga genom bemötande, stressreducerande arbetssätt och olika typer av pedagogiskt stöd.

Ur innehållet

  • Bemötande
  • Minska stress
  • Pedagogiskt stöd
  • Kompenserande pedagogik

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du ökad kunskap om hur du kan ge individuellt anpassat stöd för att minska stressen, öka välmåendet och därmed göra den unga mer mottaglig för utveckling. Du får med dig konkreta verktyg som du direkt efter utbildningen kan använda i det dagliga mötet med barn och unga.

 Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Utbildningen kommer att gå att förstå för dig som är ny i sammanhanget med placerade barn men samtidigt tillföra kunskap till dig som har lång erfarenhet.Pris och kommande datum:
750 kr
1 dag
Inga kommande kurstillfällen
Samtliga priser är exklusive moms  

Utbildning på plats hos er

Är ni flera som har behov av att gå utbildningen så kan vi genomföra den på plats hos er. Kontakta oss så berättar vi mer.
Kontakta oss
  • Kontakta oss!

    Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kurser eller vill boka en anpassad utbildning. Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71.
    För fler kontaktuppgifter, klicka här.