Motiverande samtal

Motiverande Samtal, MI grundutbildning

På plats

Utbildning i Motiverande samtal – Har du någon gång försökt motivera andra till att göra en förändring men stött på motstånd? Det här är en utbildning för dig som vill få förståelse och kunskap för att förstärka och lyfta fram personens egna motiv till förändring.

För vem

MI grundutbildning vänder sig till dig som arbetar med förändrings- och motivationsarbete inom till exempel vård- och omsorg, skola, individ- och familjeomsorg. Utbildningen är för alla som genomför samtal i sitt arbete och vill öka förståelsen för hur man kan samtala utifrån MI. Våra utbildare är medlemmar i MINT – Motivational Interviewing Network of Trainers

Om Motiverande samtal

Under 2+1 dagar lär du dig grundläggande principer och förhållningssätt kring motiverande samtal. Du får öva på att lyssna, reflektera och ställa öppna frågor sam lär dig hur du kan förebygga och hantera motstånd. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. Du får tillsammans med de andra kursdeltagarna både ta emot och ge feedback. Mellan utbildningstillfällena ska du arbeta med de MI-tekniker du får lära dig. Du ska beräkna ett par timmars förberedelse mellan utbildningstillfällena.

Ur innehållet

  • Grundläggande MI-principer och förhållningssätt
  •  Vad är motivation – om att lyssna, reflektera och ställa öppna frågor
  • Skapa förändring och förändringsprocesser
  •  Bedömning av en persons beredskap till förändring
  • Att förebygga, möta och hantera motstånd
  • Dilemman, utmaningar och möjligheter att tillämpa metoden

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om målgruppen du arbetar med.

Se även Motiverande samtal fortbildning och Motiverande samtal fördjupning NPF