Motiverande samtal

Motiverande samtal, MI grundutbildning skola

Online

Utbildning i Motiverande samtal inom skolan. Upptäck hur MI kan göra varje samtal meningsfullt och ge dig förutsättningar att motivera och inspirera dina elever till närvaro. MI engagerar och gör eleven delaktig i sitt liv genom att locka fram motivation och resurser. 

För vem 

Motiverande samtal för skolan vänder sig till dig som arbetar inom skolan och möter elever i ditt dagliga arbete. 

Om utbildningen 

Motiverande samtal (MI) är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med elever samt motivera någon att ändra sitt beteende. Under utbildningen kommer vi fokusera på att öka närvaron och minska frånvaron bland elever genom att använda motiverande samtal som samtalsstöd vid närvarofrämjande samtal. Många MI-verktyg är också tydliga och konkreta vilket gör att elever med neuropsykiatriska funktionshinder känner sig trygga och blir hjälpta av strukturen och det visuella stödet, vilket i sin tur kan underlätta samtalet. Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar. Vår utbildare är medlem i MINT – Motivational Interviewing Network of Trainers. 

Ur innehållet 

  • Meny-agenda 
  • Ge information i dialog 
  • Skalfrågor mot förändringsprat 
  • Aktivt lyssnande 
  • MI-samtalets 4 processer 
  • Att förebygga, möta och hantera motstånd 

Förkunskaper 

Inga förkunskaper krävs för att delta i utbildningen. Det är dock en fördel om du har erfarenhet av elevkontakt i skolan.