Motiverande samtal

Motiverande Samtal, MI fortbildning

På plats

Utbildning i Motiverande samtal fortbildning – Denna utbildning ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper och din teknik med att motivera till förändring genom samtal.

För vem

MI fortbildning vänder sig till personal som arbetar med förändrings- och motivationsarbete inom t.ex. vård- och omsorg, skola, individ- och familjeomsorg och har en grundutbildning i MI sedan tidigare. Det är en utbildning för alla som genomför samtal i sitt arbete och vill öka förståelsen för hur man kan hjälpa människor till förändring utifrån MI.

Ur innehållet

  • Grundläggande MI-principer och förhållningssätt
  • Aktivt lyssnande – bekräfta, reflektera och ställa öppna frågor mot förändringsprat
  • Bedömning av en persons beredskap till förändring
  • Feedback på inspelat samtal
  • Färdighetsträning

Om utbildningen

Under 1+1 dagar utvecklar vi dina teoretiska och praktiska kunskaper kring motiverande samtal. Du får återkoppling på egen MI kompetens när det gäller att lyssna, reflektera och ställa öppna frågor samt hur du ska förebygga och hantera motstånd. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar med fokus på färdighetsträning.

Innan, under och efter utbildningen kommer du jobba med uppgifter i vår digitala lärplattform –Promote- där vi skapar förutsättningar för en effektiv lärresa.

Mellan utbildningstillfällena ska du spela in ett samtal där du använder dig av dina MI-kunskaper. Deltagarna får individuell återkoppling av samtalet med information om sina utvecklingsområden. Du ska beräkna ett par timmars förberedelse mellan utbildningstillfällena.

Våra utbildare är medlemmar i MINT – Motivational Interviewing Network of Trainers. 

För att bli godkänd på utbildningen behöver du har deltagit på samtliga träffar och genomfört alla uppgifter i Promote.

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du fått fördjupad förståelse för hur förhållningssättet och det aktiva lyssnandet i motiverande samtal används och på så sätt utvecklat din egen MI - kompetens. Du får även strategier för att anpassa MI utifrån din arbetsplats. 

Övrigt

Denna utbildning erbjuder vi som helt online eller där första dagen är fysiskt på plats och den andra dagen är online via Zoom.

Förkunskaper

Genomgått en grundutbildning i MI (motiverande samtal) och börjat praktisera det aktiva lyssnandet och förhållningssättet du lärt dig på din arbetsplats.